ul. Kwiatkowskiego 1,

37-450 Stalowa Wola

www.hsw-kuznia.pl

HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. jest czołowym producentem odkuwek swobodnie kutych. Szeroki asortyment wyrobów wykonywany jest na prasach hydraulicznych 25 MN i 10 MN oraz na młotach 2000, 1500, 1000 i 750 kg. Urządzenia produkcyjne współpracują z manipulatorami kuźniczymi.

Wyroby swobodnie kute produkowane są ze stali stopowych i węglowych według warunków technicznych określonych w normach: EN, PN, ASTM, BS i innych, z możliwością odbioru drugiego stopnia TÜV, DNV, BV, ABS, UDT, PRS, GL, LRS, CARGO.

Wsadem do produkcji wyrobów swobodnie kutych są wlewki stalownicze i kęsiska walcowane ze stali stopowych i węglowych, wytwarzanych w piecach elektrycznych łukowych z zastsowaniem obróbek pozapiecowych w tym odgazowania prózniowego.

Odkuwki poddawane są obróbce cieplnej: wyżarzaniu zmiękczającemu, normalizowaniu, odprężaniu, ulepszaniu cieplnemu, przesycaniu. Powierzchnia wyrobów może być surowa (po procesie kucia) lub obrobiona mechanicznie (toczenie, frezowanie, struganie, wiercenie otworów).

Odkuwki poddawane są badaniom: własności mechanicznych, ultradźwiękowym i innym w/g wymagań określonych w zamówieniu.

HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. realizuje zamówienia na odkuwki swobodnie kute w przedziale wagowym od 10 kg do 14 Mg. Odbiorcami są firmy z przemysłu maszynowego, energetycznego, stoczniowego, zbrojeniowego, górnictwa, wiertnictwa, środków transportu i innych.