Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań

office.dbo@pit.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny powstał 1 stycznia 2022 r. w wyniku połączenia 5 poznańskich instytutów. Instytut prowadzi obecnie szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych w ramach 6 centrów badawczych w takich obszarach, jak: technologia drewna, obróbka plastyczna, pojazdy szynowych, technologie rolnicza i spożywcza, logistyka oraz technologie informacyjne.

Centrum Obróbki Plastycznej realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze inżynierii mechanicznej, materiałowej i biomedycznej, a także automatyki i robotyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku. Doświadczona kadra, wspomagana nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym i laboratoryjnym, opracowuje i wdraża wyniki prac badawczych dotyczących technologii metalurgii proszków, pozahutniczej obróbki plastycznej metali, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali.

Obszary działalności Centrum Obróbki Plastycznej to m.in. opracowanie procesów kucia i wyciskania wyrobów, badania materiałowe, automatyzacja procesów produkcyjnych, opracowanie technologii kształtowania obrotowego, wykonanie urządzeń i wyrobów, opracowanie konstrukcji, wykonanie i wdrożenie maszyn, przyrządów i narzędzi specjalnych, a także wykonanie małoseryjnych i prototypowych serii produkcyjnych dla klienta.