WYDARZENIA

Seminarium ZKP online – 10.06.2021r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium ZKP w formie online. Program spotkania wygląda następująco:

1. godz. 13:00 – 13:15 Sprawy bieżące ZKP

2. godz. 13:15 – 13:45 Prezentacja firmy BENDAM Puchałka sp.k. dotycząca regeneracji narzędzi kuźniczych

3. godz. 13:45 – 14:15 Prezentacja firmy Heat not Lost Sp. z o.o. związana z problemami poprawyefektywności energetycznej

Link do spotkania będzie przesyłany na adresy e-mail Członków ZKP.

Prof. Robert Szyndler nie żyje

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 88 lat odszedł Prof. Robert Szyndler, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Związek Kuźni Polskich, a także członek zarządu Stowarzyszenia EUROFORGE. W 2012 roku Prof. Szyndler został uhonorowany przez Walne Zebranie Członków ZKP tytułem Honorowego Prezesa Związku Kuźni Polskich.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28.05.2021 o godzinie 9:00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Powstańców w Krakowie.

PRO-MAR S.A. promuje wielkopolskie tradycje

Firma PRO-MAR S.A. (www.pro-mar.com.pl) przypomina o bardzo „smacznej” wielkopolskiej tradycji związanej z dniem 11 listopada.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszych spotkaniach.

Seminarium Kuźnicze w Szycach k. Krakowa i wizyta w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Kolejne seminarium ZKP za nami. Tym razem Członkowie Stowarzyszenia spotkali się w przy krakowskich Szycach. Podczas obrad poruszane były tematy najnowocześniejszych maszyn kuźniczych, zaawansowanych technik pomiaru temperatury oraz skanowania 3D. Dyskutowano także o projektach badawczo – rozwojowych aktualnie realizowanych w Zakładach. W drugim dniu Seminarium odbyła się wizyta w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (www.acmin.agh.edu.pl).

Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom seminarium serdecznie dziękujemy za obecność i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Związek Kuźni Polskich!

Seminarium Kuźnicze w Gogolinie i wizyta w Kuźni ZARMEN FPA

W dniach 11-12.04.2019 w Gogolinie odbyło się seminarium kuźnicze poświęcone najnowszym rozwiązaniom związanym m.in. z symulacją procesów kucia, zarządzaniem i planowaniem produkcji oraz nowinkami sprzętowymi dedykowanymi branży kuźniczej. Jednym z punktów seminarium była wizyta w Kuźni ZARMEN FPA Sp. z o. o. (www.zarmenfpa.pl).

Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom seminarium serdecznie dziękujemy za obecność i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Związek Kuźni Polskich!

EUROFORGE conFAIR 2018https://www.youtube.com/embed/uo0HpFmPuqs

W dniach 13-15.11.2018 w Berlinie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja conFair dedykowana branży kuźniczej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz Członkowie Związku Kuźni Polskich, który pełnił rolę współorganizatora wydarzenia.

20 lat Związku Kuźni Polskich

W dniach 28-29.09.2017 w Ustroniu odbyło się Seminarium Związku Kuźni Polskich pt.”Innowacyjne Urządzenia i Technologie dla Przemysłu Kuźniczego”. Pierwszego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali referatów przedstawicieli zagranicznych firm oferujących urządzenia i oprogramowanie dedykowane dla przemysłu kuźniczego.

Kulminacyjnym punktem Seminarium były obchody 20-lecia Związku Kuźni Polskich. Z tej okazji przygotowane zostały medale upamiętniające rocznicę. Medal z rąk Prezesa Janusza Pichóra i Wiceprezesa Sławomira Misiowca odebrał m.in. Honorowy Prezes ZKP Prof. Robert Szyndler.

Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za obecność i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania!

Seminaria Kuźnicze

Związek Kuźni Polskich jest organizatorem Seminariów Kuźniczych obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z procesem produkcji odkuwek, w tym między innymi nagrzewania materiału wsadowego, kucia, obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej. Referaty przygotowywane są najczęściej przez przedstawicieli kuźni, dostawców urządzeń i materiałów oraz instytucji naukowych.

Spotkania zrealizowane w ostatnim czasie: