Skład Zarządu Związku Kuźni Polskich:

Prezes zarządu:

mgr inż. Bartłomiej Nowak

Wiceprezes zarządu:

prof. dr hab inż. Łukasz Madej

Wiceprezes zarządu:

mgr inż. Marek Stępniewski

Członek zarządu / sekretarz:

dr inż. Łukasz Lisiecki

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:Członek:Członek:
mgr inż. Janusz Pichórdr hab. inż. Krzysztof Muszkadr inż. Piotr Skubisz

Biuro:

mgr Anna Smyk