Skład Zarządu Związku Kuźni Polskich:

Prezes zarządu: W-ce prezes zarządu: W-ce prezes zarządu: Członek zarządu / sekretarz:
mgr inż.
Bartłomiej Nowak
prof. dr hab inż.
Łukasz Madej
mgr inż.
Marek Stępniewski
dr inż.
Łukasz Lisiecki

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:Członek:Członek:
mgr inż. Janusz Pichórdr hab. inż. Krzysztof Muszkadr inż. Piotr Skubisz

Biuro:

mgr Anna Smyk