Skład Zarządu Związku Kuźni Polskich:

Prezes zarządu:W-ce prezes zarządu:Członek zarządu / sekretarz:
mgr inż. Bartłomiej Nowakprof. dr hab inż. Łukasz Madejdr inż. Łukasz Lisiecki

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:Członek:Członek:
mgr inż. Andrzej Sidowskimgr inż. Leszek Krępadr inż. Piotr Skubisz
Kuźnia ZawadzkieAGH w Krakowie