ul. Kapelanka 17

30-347 Kraków

https://home.quakerhoughton.com/pl/

cscpoland@quakerhoughton.com

12 266 52 40

Quaker Houghton: Niezawodny partner w zakresie płynów do kucia.

Od lat 70-tych firma Quaker Houghton jest znaczącym dostawcą płynów do procesów kucia. Przy każdych zmianach w przemyśle byliśmy obecni: rozwiązywaliśmy problemy, redukowaliśmy koszty i usprawnialiśmy każdy etap procesu – w zakładach na całym świecie.

W ostatnich latach na przemysł kuźniczy wpłynęło wiele wyzwań, w tym rosnące przepisy dotyczące ochrony środowiska, zmieniające się wymagania klientów oraz potrzeba zwiększenia produktywności i wydajności całego łańcucha procesów produkcyjnych. Wyzwania te napędzają ciągły rozwój i ewolucję procesu w celu spełnienia wymagań klientów, takich jak:

– Kucie „ Near Net Shape”

– Zwiększona złożoność kształtu

– Stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

– Kucie elementów lekkich

– Wymagania dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (bez BIT/MIT, bez HAP itp.).

Wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów.

Optymalizacja procesu kucia. Razem!

Ponieważ każda operacja jest wyjątkowa, w Quaker Houghton nasi chemicy, inżynierowie i eksperci branżowi ściśle współpracują z naszymi klientami, aby określić odpowiedni środek smarny dla konkretnych potrzeb każdego zastosowania. W rezultacie osiągane są następujące cele:

– Wydłużona żywotność matrycy

– Zoptymalizowane zużycie środka smarnego

– Zmniejszony strumień odpadów

– Zwiększona produktywność

– Zmniejszony koszt na część

– Zwiększone bezpieczeństwo pracowników

Nasze produkty do kucia obejmują wszystkie typy smarów kuźniczych. 

Zapraszamy do kontaktu.