INNOWACJE W PRZEMYŚLE KUŹNICZYM

wpis w: Bez kategorii | 0

Warszawa 16–17.09.2021

PROGRAM SEMINARIUM / SEMINAR PROGRAM
16.09.2021
13:00 OBIAD / LUNCH
14:00 ROZPOCZĘCIE SEMIANRIUM / FORGING SEMINAR OPENING Bartłomiej Nowak – Prezes ZKP / President of ZKP
14:15 NANOBAINITYZACJA STOPÓW ŻELAZA / NANOBAINITIZATION OF IRON ALLOYS, Prof. Jerzy Pacyna, AGH w Krakowie
14:45 OFERTA FIRMY DEL DLA PRZEMYSŁU KUŹNICZEGO / DEL FOR FORGING INDUSTRY, Zdenek Kralicek – DEL a.s., Andrzej Błaszyk – przedstawiciel firmy DEL w Polsce

15:15 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

16:00 NOWOŚĆ W ROZWOJU TECHNOLOGII KUCIA: INTEGRACJA SYMULACJI I ZAUTOMATYZOWANEGO PROJEKTOWANIA PRZEDKUWEK / NEW IN FORGING TECHNOLOGY DEVELOPMENT: INTEGRATION OF SIMULATION AND AUTOMATED PREFORM DESIGN, Nikolay Biba, MICAS Simulations Ltd., QForm Group, Oxford, UK.
16:30 ARCELORMITTAL WARSZAWA – PREZENTACJA FIRMY / ARCELORMITTAL WARSZAWA – COMPANY PRESENTATION, Artur Dobosz – ArcelorMittal Warszawa
17:00 NOWE TECHNOLOGIE KUCIA STOPÓW METALI LEKKICH TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH Z PRZEDKUWEK ODLEWANYCH / NEW TECHNOLOGIES OF FORGING OF HARD-DEFORMABLE LIGHT ALLOYS FROM CAST PREFORM Dr inż. Anna Dziubińska, kierownik projektu LIDER

17:10 conFAIR 2022 – AKTUALNE INFORMACJE / conFAIR 2022 – ACTUAL INFORMATION, Prof. Łukasz Madej, AGH w Krakowie

17:20 PREZENTACJA SPRZĘTU: SYSTEM VR DO SZKOLEŃ W ZAKRESIE KUŹNICTWA/ EQUIPMENT PRESENTATION: VR SYSTEM FOR TRAININGS IN FORGING INDUSTRY, Dr inż. Mateusz Sitko, Prof. Łukasz Madej, AGH w Krakowie

17:20 PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA: SIMUFACT / SOFTWARE PRESENTATION: SIMUFACT Michel Pereme, Karol Wesołowski – EC Engineering


18:00
Walne Zebranie Członków ZKP / General Assembly of the Association

17.09.2021
9:00 –12:00 WIZYTA W ARCELORMITTAL WARSZAWA / ARCELORMITTAL WARSZAWA PLANT TOUR

MIEJSCE SEMINARIUM I ZAKWATEROWANIE/ SEMINAR VENUE & ACCOMMODATION
Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa
Rezerwacja/ Booking:
Holiday Park Hotel***
ul. Heroldów 1b
01-991 Warszawa
22 865 27 81
22 865 27 70
511 49 49 49
www.hphotel.pl


UCZESTNICTWO / PARTICIPATION
Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne dla członków Związku Kuźni Polskich. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt noclegów.
Participation in the Seminar is free of charge for Polish Forging Association Members. Participants cover only the cost of accommodation.

ORGANIZATORZY / ORGANIZERS
Związek Kuźni Polskich / Polish Forging Association
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, www.zkp.pl, zkp@zkp.pl
ARCELORMITTAL WARSZAWA Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, www.arcelormittal-warszawa.com

KONTAKT / CONTACT
Związek Kuźni Polskich / Polish Forging Association, zkp@zkp.pl

Komentarze zostały wyłączone.