WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

wpis w: Bez kategorii | 0

Kraków, 26.08.2021

S T O W A R Z Y S Z E N I E   Z W I Ą Z E K   K  U  Ź  N  I   P  O  L  S  K  I  C  H

w Krakowie

zwołuje

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

na dzień 16 września 2021 r. o godz. 18:00 – w pierwszym terminie lub w przypadku braku kworum o godz. 18:30 – w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Warszawie w Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b

Porządek obrad:

  1. Otwarcie walnego  zgromadzenia oraz wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji wnioskowej i komisji skrutacyjnej
  2. Wybory Zarządu ZKP na kadencję 2021-2024
  3. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

         a)  powołania Zarządu na kadencję 2021-2024

         b)   zmian w Komisji Rewizyjnej

  • Dyskusja na temat spraw bieżących i organizacyjnych
  • Wolne wnioski.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu zapraszamy wszystkich Członków Rzeczywistych
i przedstawicieli Członków Wspierających ZKP.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

w WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW Związku Kuźni Polskich proszę przekazać drogą mailową na adres: lisiecki@agh.edu.pl

w terminie do 31. 08. 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Prezes   Bartłomiej NowakWiceprezes   Łukasz MadejSekretarz   Łukasz Lisiecki
Komentarze zostały wyłączone.