PL / ENG
@
FB

utwórz nowe konto
Login:

Hasło:
Walne Zebranie ZKP 12.04.2019

Kraków 19.03.2019 r.

STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK KUŹNI POLSKICH

w Krakowie

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

na dzień 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 - w pierwszym terminie lub w przypadku braku kworum o godz. 12.30 – w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Gogolinie, Hotel Karolinka, ul. Kasztanowa 30, 47-320 GOGOLIN


Porządek obrad:

  1. Otwarcie walnego zgromadzenia oraz wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji wnioskowej
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za rok 2018.
  3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja odnośnie p. 2, 3 i 4.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium Zarządowi.
  7. Sprawy członkowsko-organizacyjne.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ze sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapoznać się można w siedzibie ZKP, Kraków, Al. Mickiewicza 30, paw. B4, p.121.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu zapraszamy wszystkich członków rzeczywistych i przedstawicieli członków wspierających ZKP.


Serdecznie zapraszamy!

Prezes: Bartłomiej Nowak

Wiceprezes: Łukasz Madej

Sekretarz: Łukasz Lisiecki

Kraków, dnia 19.03.2019 r.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU w WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW Związku Kuźni Polskich proszę przekazać drogą mailową na adres: zkp@zkp.pl lub lisiecki@agh.edu.pl w terminie do 05. 04. 2019 r.

Wersja do druku (pdf) link